Yangın, sel-seylap baskınları veya doğal afetler… İş yerimizde, çalıştığımız fabrikada veya evimizde; yangın, sel-seylap baskınları ve doğal afetler gibi olumsuzluklara maruz kalabiliriz. Peki maddi etkilerin yanı sıra manevi olarak da etkilendiğimiz olumsuzlukların etkilerinden nasıl kurtulabiliriz? Her şey yeniden eskisi gibi olabilir mi? Meydana gelen hasarlardan sonra, yeniden güvenli bir yaşam alanına dönüştürülebilmesi açısından yüzeylerin kimyasal…

   
Powered by KırmızıErik