Yapıların stabil güvenilirliği konusu, ülkemizde malesef birçok zafiyetle karşılaşılan bir konu haline gelmiştir. Herhangi bir doğal afet olmaksızın yapılarda kendi ağırlığının oluşturduğu yer çekimi kuvvetinin etkisiyle çeşitli hasarlar oluşabilmektedir. Bir de buna kullanıcıların yapının taşıyıcı kesitlerinde oluşturduğu değişiklikler veya proje yükü üzerine çıkılması durumları eklenince oluşabilecek hasarın boyutu artabilmektedir. Betonarme yapılarda oluşan hasarlar kendini sıva…

Yangınlar, betonarme yapıların taşıyıcı sisteminde mekanik deformasyona sebep olabilir. Bunun sonucu olarak statik tasarım geometrisi bozulabilir ve yapıda kuvvet aktarımları değişebilir. Yangın esnasında meydana gelen tutuşmanın asgari sıcaklığı; yanıcı malzemenin cinsine, şekline, yüzeyine ve porozitesine bağlıdır. Yanış hızı ise, yanma yerinde oksijenin yenilenme olanaklarıyla orantılıdır. Yangının çıkışını ve gelişmesini takiben etkin yanış evresine geçer ve…

   
Powered by KırmızıErik