Notice: Undefined variable: autorotate in /home/hgrcom/public_html/wp-content/themes/construction/vamtam-editor/shortcodes/handlers/blockquote.php on line 70

Elektrik & Elektronik Hasar Restorasyonu

HGR Hasar Restorasyonu, elektrik dağıtım panoları, motor devreleri, güç ekipmanları, transformatörler, tel, kablo ve esnek kablolar, kablolama cihazları, kaçak akım röleleri, aşırı gerilim koruyucuları, aydınlatma armatürleri, balastlar, motorlar, elektronik kartlar, sürücüler, DC kontrol devreleri, sinyalizasyon, veri alışverişi yapan server sistemleri, diğer elektronik cihaz ve sistemler konusunda, bünyesinde bulundurduğu deneyimli mühendis ve teknik kadro ile çalışır. Yangın doğal afetler ve dahili su hasarı sonrası oluşan ve oluşabilecek hasarları öngören HGR tarafından; acil müdahale, hasarın boyutu ve kıymetlendirilmesi hakkında detaylı raporlama yapılarak ilgili kişi bilgilendirilir.

Firmanıza ait verilerin kurtarılması çok önemli olmakla beraber; elektronik cihazlar ısıl bozulma, yanan malzemelerden kaynaklanan elektronik aksamın parçalarının barındırdığı is partikülleri, iş sağlığını doğrudan etkileyen bir unsurdur. Bu ekipmanların üzerindeki oksidasyondan koruyucu kaplamalar, yüksek ısı nedeniyle özelliğini yitirirler ve söndürme çalışmaları esnasında kullanılan suyun da etkisiyle yoğun korozyona maruz kalırlar. Bu durum çalışan sisteme zarar verir. Müdahale edilip hızlı önlem alınmadığı taktirde hasarın büyümesi kaçınılmazdır.

Yangın hasarlarında cihazların hasar alanına uzaklığı yüksek ısıya maruz kalması açısından önemlidir. Yüksek ısı sistem içerisinde bulunan iletken ve yalıtkan yapıyı etkiler. Elektronik cihazlarda her bir devre elemanının farklı bir karakteristiği vardır. Bu nedenle hassasiyetleri mekanik cihazlara göre daha yüksektir. İs, partikül ve havadan kaynaklanan kirletici maddelerin aşındırıcı etkileri nedeniyle sistemin bütünlüğü ve performansını etkileyecek etkenlerdendir. Önlem alınmayıp acil müdahale edilmediği sürece, zaman içerisinde kontrol veya kumanda ettiği sistemin ciddi şekilde etkilenmesine neden olur.

Sıradan temizlik yöntemleri olumlu sonuç vermeyeceği gibi geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Uzman teknik kadromuzun gözetimi altında, ekipman üreticileri ve teknik servislerle işbirliği yapılarak farklı işlevlerdeki elektronik ekipmanların garantili onarımları yapılır.

HGR; sel, dâhili su, fırtına, yıldırım, dolu veya yangın nedeni ile hasar gören elektrik sistemleri ve ekipmanların, güvenlik riski oluşturmaması için önlem alır, onarımı ve kurtarılmasına yönelik kontrollerini yapar. Yapılan kontrollerin sonucu tamamen değiştirilmesi gereken veya onarılabilecek elektriksel ekipmanlarla ilgili raporunu hazırlar. Hasarın hızlı, güvenli ve aslına uygun onarımını gerçekleştirir.

Elektronik ekipmanların korozyona maruz kalmaması için acil müdahalede bulunulması gerekir. Hızlı müdahale edilmezse ekipman parçalarının değişmesi gerekir, bu da maliyetleri yükseltir.

HGR ekibi, hızlı ve güvenli şekilde cihazlara sirayet eden is, kurum, su, asit, çamur ve benzeri kimyevi oluşumları engelleyerek cihazı “Yeniden Eskisi Gibi” yapar. Güvenilirliği kanıtlanmış teknik ekibimiz, ekipmanlarınızın korozyona uğramasını engeller.

Elektrik kaynaklı yangınlar genel olarak, mevzuata aykırı döşenen besleme kablolaması, güç hesapları yapılmamış ısıtma/soğutma sistemlerindeki aşırı yüklenme, uzatma kabloları, cihaz enerji beslemelerindeki deformasyan, bilinçsiz kullanım, pano ve serverlardaki kaçak akımlar ve elektrikli cihazlardan kaynaklanmaktadır.

HGR ekibi, keşif işlemlerinde göstermiş olduğu hassasiyet ile hasar tespiti gerçekleştirip gerekli önlemler alır ve başınıza gelebilecek başka hasarların önüne geçer. HGR, endüstriyel bina elektrik altyapısı konusunda geniş yelpazede iş yapmaktadır.

444 1 491

Yeniden, Eskisi Gibi…  İLETİŞİME GEÇ!