Enkaz Kaldırma, Sovtaj ve Bertaraf

Tamamen ya da kısmen hasar görmüş yapılarda sovtaj olarak değerlendirilebilen kıymetli malzemelerin veya madenlerin tespiti ve kıymetlendirilmesi yapılarak raporlanır. Ardından yapının güvenli bir şekilde demontajı ve bu malzemelerin güvenli bir şekilde tahliye edilme süreci için bir senaryo belirlenir. HGR, bu tür hasarlarda kazanmış olduğu deneyim sayesinde sektörünün lideri konumundadır.

Endüstriyel yapılarda kullanılan, imal edilen kimyevi ve türevi malzemelerin hasar sonucu bertaraf edilme durumları söz konusu olabilmektedir. HGR bertaraf durumlarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nce verilen “Çevre Lisans Belgesi”ne sahip çözüm ortaklarıyla çalışmaktadır. HGR ailesi, çevreye ve insan sağlığına azami önem ve dikkati göstermektedir.

444 1 491

Yeniden, Eskisi Gibi…  İLETİŞİME GEÇ!