Tamamen ya da kısmen hasar görmüş yapılarda, sovtaj olarak değerlendirilen kıymetli malzemelerin, madenlerin tespiti ve değerlemesi uzman mühendislerimiz tarafından yapılır, ekspere raporlanır. Yapının güvenli bir şekilde demontajı ve sahadan tahliye edilmesi için bir planlama yapılır. Gerekli izinler alındıktan sonra çalışmalar başlatılır.

Endüstriyel yapılarda kullanılan, imal edilen kimyevi ve türevi malzemelerin hasar sonucu bertaraf edilmesi gerekebilir. HGR bertaraf halinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nce verilen “Çevre Lisans Belgesi”ne sahip çözüm ortaklarıyla çalışmaktadır.

HGR ailesi olarak; çevremize ve insan sağlığına azami önem ve dikkati göstermek önceliğimizdir.