Yangın, sel-seylap baskınları veya doğal afetler…

İş yerimizde, çalıştığımız fabrikada veya evimizde; yangın, sel-seylap baskınları ve doğal afetler gibi olumsuzluklara maruz kalabiliriz. Peki maddi etkilerin yanı sıra manevi olarak da etkilendiğimiz olumsuzlukların etkilerinden nasıl kurtulabiliriz?

Her şey yeniden eskisi gibi olabilir mi?

Meydana gelen hasarlardan sonra, yeniden güvenli bir yaşam alanına dönüştürülebilmesi açısından yüzeylerin kimyasal temizliği büyük önem taşımaktadır.

Yüzeylerin yıpranma etkilerini, psikolojik etkilerini ve en önemlisi insan sağlığına olumsuz etkilerini ortadan kaldırmanın yolu işlemlerin uluslararası standartlara uygun yapılmasından geçer.  Günümüz teknolojisi hızla gelişip, her geçen gün yeni sistemler geliştirilmektedir. Teknoloji hayatımızın her alanında olduğu gibi bu alanda da bizlere daha hızlı ve güvenilir çözümler sunmaktadır.

HGR olarak, yurtiçinde ve yurt dışında çalıştığımız 4.000’i aşkın hasarda edindiğimiz tecrübe ve uluslararası sertifika know-how ile yüzey ve kirlilik cinsine göre geliştirilmiş işlem ve kimyasallarla çalışmaktayız.

Hasar gören yüzeyin cinsine ve kirlilik türüne göre müdahale yöntemi değişmektedir.

Müdahale Yöntemleri

Hasarlardan sonra insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek koşullar meydana gelir, bu nedenle ilk adım çok önemlidir. Son teknolojiyi kullanarak ilk müdahaleyi Tambur Fanlar ve Hepa Filtre cihazlarını kullanarak oluşturduğumuz hava perdesi sayesinde yaşam kalitenizi arttırarak sağlığınız için uygun ortamı oluşturuyoruz. Daha sonra OZON ve Hidroksil Uygulaması yaparak ortamdaki istenmeyen zararlı virüs, bakteri ve kötü kokuların ıslahını sağlıyoruz.

Makine ve elektronik cihazlara yapılan acil müdahalelerden sonra ortamda ve makinelerde detaylı kimyasal temizlik yapılır, her yüzeyin cinsine göre kimyasallar belirlenip uzman kişiler tarafından uygulamalar yapılır. Temizlik işlerinde özel HGR kimyasalları kullanılır. Temizlik işlemi bittikten sonra makine yüzeylerine koruyucu yağlar uygulanarak sonrasında oluşabilecek korozyonlara karşı önlem alınır. Sonrasında saha ve makineler yapılacak işlere hazır hale getirilir ve teslim edilir. Makineler korunmaya alındıktan sonra, son parça değişimi ve hasar tespiti gerçekleştirilerek hasarın boyutu minimum seviyeye getirilir.

KİR TÜRLERİ VE YÜZEY ETKİLERİ                                                                       

Kir nedir?

Herhangi bir yüzeyde biriken ve bulunmasını istemediğimiz kalıntıları; oluşumuna göre, görünüşüne göre, temizlenme şekillerine göre ve kaynağına göre kirler olarak sınıflandırırız.

Kir Türleri

Oluşumuna göre kirler

Gevşek kir, yapışkan kir ve partikül kir olarak üçe ayrılır. Gevşek kirler yüzeylere yapışmayan; mop, elektrikli süpürge ve el süpürgesi yardımıyla kolayca temizlenebilen kirlerdir. Yapışkan kirler her eşit yüzeye tutunurlar bu nedenle basit toz alma işlemleri ile çıkarmak mümkün değildir, kimyasal ve ıslak temizlik yapılarak giderilmesi gerekir. Partikül kirlerini sadece temizlemek yeterli değildir, özel bir uygulamaya ihtiyaç duyulan ve parçacıklar şeklinde oluşan kirlerdir. Toz şeklinde olacağı gibi yağlı kabarcıklar şeklinde de olabilirler. Özellikle yağlı kabarcık şeklinde olanlarının yardımcı temizlik maddeleriyle temizlenmesi gerekir. Koku ve küfler hasar sonrası tahmin edilenden daha büyük bir etki bırakır. Havanın ve ortamın kalitesizliği sağlıksız ortam oluşmasına sebebiyet verir. Özellikle farkında olmadan soluduğumuz zehirli gaz veya etraftaki mikroorganizmalar kalitesiz yaşam şartları oluşturur. Bu nedenle her türlü hasardan sonra bizim için ilk adım ortam koşullarının yeniden sağlıklı hale getirilmesidir.

Temizlenme şekillerine göre kirler

Su, asit ve solventlerle temizlenen, ağartılabilen ve özel leke çıkartma işlemleri gerektiren kirler olarak beş farklı gruba ayrılır. Su ile temizlenen kirler suyla yıkanarak ya da silinerek temizlenen kaba kir, şeker, yağ, tuz, kan, nişasta türü kirlerdir. Kirlerin önemli bir kısmı bu bölümde yer alır. Asit ile çıkan kirler pas, kireç, metal lekeleri gibi asit temizleyiciler yoluyla çıkan kir grubudur. Bunların temizlenmesi, çamaşır elyafına zarar vermeyecek asidik maddelerle yapılan özel yıkama işlemi ile yapılır. Solventler ile temizlenen kirler makine yağları, mumlar, kozmetik, boya gibi eritilerek çıkartılabilen kirlerdir. Bu kirler su ve yıkama maddeleriyle çözülmemektedir. Ağartılarak temizlenen kirler genellikle boyar maddelidir. Meyve, çay, kahve, şarap, kola, yemek sosu gibi kirler bu gruba örnek olarak verilebilir. Özel leke çıkartma işlemi gerektiren kirler yıkama, ağartma ve yardımcı yıkama maddeleri ve solventlerle çözünmeyen leke türü kirler olup, ayrı bir uzmanlık dalı olan özel leke çıkartma işlemini gerektirir. Bu gruba tükenmez kalem, ayakkabı boyası, ruj lekesi örnek olarak verilebilir.

Kaynağına göre kirler

Çevreden, atmosferden gelen kirlerdir. (toz, is, yakıt artıkları, yemek artıkları)

Görünümüne göre kirler

Toz, leke ve korozyon olarak üçe ayrılır. Tozlar, havada serbest olarak salınan kuru kirlerdir. Her tip yüzeye konarak açığa çıkarlar. Bu tür kirlerin kısa periyotlarla, fazla bekletilmeden silinmesi gerekir. Tozlar, kısa sürede ve az güçle çıkartılabilir. Leke; yiyeceklerin, suyun, herhangi bir sıvı veya boyanın dökülmesiyle yüzeyin renginin değişmesidir. Kimyasal kullanılarak lekeler çıkarılabilirler. Korozyon, metal ve metal alaşımı içeren makine parçaları ve her türlü demir yüzeylerde karşımıza çıkan oksitlenme durumudur. Yüzeyin hava ile teması sırasında kimyasal etkileşim olup aşınma gerçekleşir ve malzeme iç yapısı bozulur. Bu aşınma çok hızlı yayılıp içten çürümelere de sebep olabilir. Elektrik kabloları, bağlantı elemanları, kartlar, serverlar, panolar, kumanda odaları ve her türlü elektronik cihazda oluşabilecek en ufak bir oksitlenme önlem alınmadıkça büyük bir sorun haline gelir.

Korozyonun etkileri uygun bir asitle veya ovucu tozla ovarak giderilebilir. Bu kir türünün etkileri hafifken daha kolay çıkarılır o yüzden acil müdahale edilmesi gerekir. Sonrasında yapılacak bakımlarla malzemeler koruma altına alınır.

Yüzey cinsleri

Ahşap, cam, boyalı yüzeyler ve beton yüzeyleri için yüzeye zarar vermeyecek kimyasallar kullanılır ve doğru ekipman kullanılarak kirlerden arındırılır. Katı satıh olmamasına rağmen ortamda bulunan havayı da yüzey olarak kabul etmekteyiz. Bu nedenle ortamdaki hava Tambur Fanlar ve Hepa Filtre cihazları ile temizlenir.

Metal yüzeylerde (çelik, alüminyum, demir, bakır, nikel vb.) her türlü metalin alaşım oranları ve cinsleri belirlenmelidir. Daha sonrasında diğer yüzeylerde olduğu gibi uygun kimyasallarla temizlik işlemleri gerçekleştirilir.

Kaynaklar:

https://acikders.ankara.edu.tr › mod › resource › view

Yazar: Murat ERDOĞDU (Proje Sorumlusu)

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

  
Powered by KırmızıErik