HES (HİDROELEKTRİK SANTRALİ) HASAR RESTORASYONU

Hidroelektrik santraller, baraj ve su tutma yapıları bulundukları coğrafyaya göre çeşitlilik gösterse de hem inşaat aşamasında hem de işletme aşamasında çevresel etkenlerden en çok etkilenen yapılardır. Bu yapılarda meydana gelen hasarlar hem maliyet hem de kâr kaybı açısından büyük zarara yol açabilirler.

HES hasarlarının hemen ardından ortaya çıkan sel suyunun taşıdığı cüruflar, santral binasına dolarak; burada bulunan bilgi-işlem, haberleşme, kontrol ve güvenlik ile ilgili her türlü elektrik ve elektronik malzeme, kart, türbin, şaft ve jeneratör grubunu olumsuz etkileyebilmektedir.

HGR mühendisleri, hasar gören kıymetleri tespit ederek uluslararası şartnamelerde ve DSİ yönetmeliklerinde tavsiye edilen koşullara uygun şekilde hasar onarımlarını gerçekleştirerek santralin en kısa sürede enerji üretimine geçmesini sağlar.

Kategoriler: ,