Yapı Rekonstrüksiyonu

Hasar sonucu yapı tamamen yıkılmış ya da kısmen hasar görmüş olabilir. Bazı yapıların statik, elektrik, mekanik gibi projeleri mevcut olmayabilir ve bu yapıların yeniden yapım aşaması ciddi profesyonellik gerektiren konulardır.

Yapım aşamasına geçmeden önce; alanlarında uzman mühendislerimiz tarafından yapının rölövesi hazırlanır ve raporlanır. Bu süreçte belediye veya kamu kuruluşlarından ihtiyaç duyulan ruhsat ve benzeri evrak izinleri, HGR Uzman Restoratörleri tarafından takip edilir ve yönetilir.

HGR hasar restorasyon konusunda kendini kanıtlamış bir kuruluş olarak, Yapı Rekonstrüksiyon sürecini tecrübeli mühendisleri ile ciddiyetle yürütmektedir.